diumenge, 15 de gener de 2012

Dubte enraonat


Estava sola una Ovella
en el rostoll d’un sembrat.
L’escassa espiga que hi queda
per a l’hivern l’ha guardat.
Del bosc un Cérvol s’hi apropa
rarament acompanyat.
Aquest mot que li emboca
al punt que els tres s’han trobat:

—Abans que es passi aquest blat
jo ben bé me’l menjaria;
quan en tingués un grapat,
de bon grat te’l tornaria.
El Be es mira amb malfiança
els gestos de xamosia
del cèrvid i l’associat.
Maldant la seva recança,
el Llop surt pel seu fiat:
li dona plena fermança
amb semblança suggestiva.
Tan esquerp com és l’Isard,
l’Ovella amb sa cara mansa
així me’ls corresponia:

—La fama que us acompanya
són la carrera i el rapt,...
.................

------------------------------
XdF ©2011
------------------------------------------------------------

LLIBRE SEGÓN Faula .XI. — Del fraudulent Cervo, de la simple Ovella y del crudelissim Llop

Un fraudulent Cervo demanant, davant lo fortissim Llop, una fanequa de forment a una simple Ovella, pretenent haver-la-hi prestada, la miserable Ovella, espantada del crudelissim jutge, lo qual afermava ésser verdadera la evident iniquitat del Cervo, demaná temps de un jorn per a pagar-lo. Y passat lo temps, requerint lo cavillós Cervo a la mansueta Ovella que li pagas lo preu del forment, respós la benigna Ovella : « La promesa que jo't fíu de pagar lo forment fonch per temor de la presencia del meu capital enemich; ara que'm veig delliure de aquell, te negué expressament lo deute. »
Demostra aquesta faula, que l'home se déu defendre ab engany de aquel! qui ab engany lo vol decebre.

Font: "Libre del savi he claríssim fabulador Ysop" (Barcelona, 1550)


XVI. Ovis Cervus et Lupus

Fraudator homines cum advocat sponsum improbos,
non rem expedire, sed malum ordiri expetit.
Ovem rogabat cervus modium tritici,
lupo sponsore. At illa, praemetuens dolum,
'Rapere atque abire semper adsuevit lupus;
tu de conspectu fugere veloci impetu.
Ubi vos requiram, cum dies advenerit?'

Font: Ben Edwin Perry; Babrius and Phaedrus (Loeb, Harvard College, 1965).
----------------------------------------------------------------------
De cervo et ove

Cervus ab Ove modium frumenti peciit, quod se ei (ac)commodasse dixit, Lupum in testimonium secum adducens. Ovis, talibus auditis, perterrita maxime propter Lupi presenciam, diem rogavit sibi dari, in quo hec persolvere posset; quod et factum est. Die igitur statuto reversus est Cervus solus, sperans se recepturum quod petierat. Ovis vero, de Lupi gaudens absencia, eum sprevit et ait : Nimia in vobis est decepcio; habete vobis campos ad fugiendum et Lupus nemus ad lacitandum.
Moralitas. Dives, cum pauperi aliquid (ac)commodavit, ut plus ab eo exigere queat, perversorum se testimoniis roborat; sed sepe simplicitas pauperis defenditur, ubi divitis perversa dolositas confunditur.

Font: Léopold Hervieux (1893), Romulus Anglicus

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada