diumenge, 22 de gener de 2012

Demana qui t'ha pegat

Quan ja està domesticat
el que és Llop de veritat,
sigui blanc o sigui tord,
es transforma en Gos pelat.
Se’n pot fer gran varietat,
igual deriva en Ca bord
que en Ca mal entravessat.
Si és de bona aconhort
tant pot servir a caçador
que a les manyes de pastor,
si del bosc n’està afectat.
Mai tindrà ungles de gat
per més valerós que sia,
mes per amansat que estiga
pot tenir un moment llampat.
De les dents ell es refia,
com el Llop, en tot plegat,
que també potser homicida,..
.....................


------------------------------
XdF ©2011
------------------------------------------------------------
Faula .IIII. — Del Mostí y de la Ovella

Un ferocissim Mostí, demanant a una mansueta Ovella certa quantitat de pa que pretenía haver-li prestat, la Ovella negava totalment haverla rebuda. Y alterquant en aquesta forma, vingueren davant lo prudentissim Jutge. En presencia del qual, preposant lo inich Mostí la súa fraudulosa demanda, y essent-li contradit per la simple Ovella, lo Mostí se oferí probar la súa petició ab auténtichs testimonis. Y encontrant lo Llop, lo Buytre y lo Milá, los prega que testificassen de fals contra la miserable Ovella. Los quals, assistint davant lo Jutge, afermaren la Ovella haver rebut del Mostí lo pa que aquell pretenía. Per lo testimoni dels quals, condempnant lo decebut Jutge la innocent Ovella, aquella no tenint ab que pagar lo just preu del pa al Mostí, a la fí tresquillant-se la llana paga ab aquella lo que no devía. Per hont, sofrí intollerable fret, aquell crudelissim ivern la trista.
Amonesta aquesta faula, que los hómens inichs y malívols no pensen sino en damnificar, ab cavillosos enganys, los mansuets y simples.

Font: "Libre del savi he claríssim fabulador Ysop" (Barcelona, 1550)
------------------------------------------------

Ovis Canis et Lupus
Solent mendaces luere poenas malefici.
Calumniator ab ove cum peteret canis,
quem commendasse panem se contenderet,
lupus, citatus testis, non unum modo
deberi dixit, verum adfirmavit decem.
Ovis, damnata falso testimonio,
quod non debebat, solvit. Post paucos dies
bidens iacentem in fovea prospexit lupum.
‘Haec’ inquit ‘merces fraudis a superis datur.’
------------------------------------------------


Canis, Ovis, Lupus, Milvus et Accipiter

Canis calumpniosus dixit ad Ouem : Debes mihi reddere panem, quem dederam mutuo. Contendebant autem. Ouis autem dicebat nunquam ab illo panem se accepisse. Cum ante iudicem uenissent, Canis dixisse fertur habere testes. Introductus Lupus ait : Scio panem Canis commodatum Oui. Introductus Miluus dixit : Me coram accepit. Accipiter introiens ait : Negas tu quod accepisti? Victa Ouis a tribus falsis testibus, artius exigitur; coacta uero extractam lanam suam uendidit, ut quod non acceperat redderet.
Qui seditiose innocentes laniant et opprimunt.

Font: Manuscrit d'Ademar de Chabannes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada